YA32系列四柱万能液压机
 YA27系列单动薄板拉伸液压机
 YA28系列双动薄板拉伸液压机
 YA79Z系列全自动粉末制品液压机
 YQ41系列单柱液压机
 YA05C系列磁性材料液压机
 框架液压机
 YA箱式系列打包机
 钢瓶双冲落料线
 YA72P系列稀土永磁成型液压机
 切胶机
YA28系列双动薄板拉伸液压机

YA28系列双动薄板拉伸液压机
用途与特点:
 YA28系列双动薄板拉伸液压机专用于金属板材的拉伸、弯曲、成型工艺。可进行落料、校正、压装、冲裁。适用于汽车、航空、化工等行业的需要。
 本系列机型采用正拉伸工艺,液压系统采用插装阀,电气系统采用PLC自动控制。具备点动、半自动操作功能,能实现自动顶料。各运动部件的行程、压力、速度在一定范围内均独立可调,满足金属制品成型件的需要。
 可根据用户需要配备下液压垫、打料装置移动工作台、冲裁缓冲装置、光栅安全保护装置等。

主要技术参数:
参数名称
单位
YA28-63/100
YA28-100/160
YA28-200/300
YA28-315/400
YA28-400/630
公称力
KN
1000
1600
3000
4000
6300
拉伸力
KN
630
1000
2000
3150
4000
压边力
KN
300
600
1000
800
2300
液体最大工作压力
Mpa
28
28
28
28
28
拉伸滑块行程
mm
500
700
700
800
800
压边滑块行程
mm
300
200
400
300
450
拉伸滑块开口高度
mm
1100
1300
1400
1400
1700
压边滑块开口高度
mm
700
700
900
800
1150
拉伸滑块尺寸
左右
mm
560
1000
1000
1260
2540
前后
mm
500
800
900
1200
1580
压力滑块尺寸
左右
mm
560
1000
1000
1260
2540
前后
mm
500
800
900
1200
1580
工作台尺寸
左右
mm
560
990
1000
1260
1580
前后
mm
500
900
900
1200
1580
电机总功率
kw
7.5
22
30
22
42.5
机器重量
kg
3500
12000
18000
19000
40000